Log in

Независим живот в община Банско

Информация за проекта


Прием на документи по проект "Независим живот в община Банско" - 11 Май 2016 г.

Прием на документи по проект "Независим живот в община Банско" - 11 Август 2016 г.

Покана за пресконференция - 31 Октомври 2016 г.

Встъпителна пресконференция по проект "Независим живот в община Банско" - 02 Ноември 2016 г.

 

Методология за изпълнение на проекта


Процедура за подбор на асистенти


Процедура за подбор на потребители

 

Процедура за подаване и разглеждане на жалби и сигнали

 

Прием на документи по проект "Независим живот в община Банско" - 07 Февруари 2017 г.

Прием на документи от кандидат асистенти по проект "Независим живот в община Банско" - 15 Юни 2017 г.

 

Покана за пресконференция - 19 декември 2017 г.

Заключителна пресконференция - 19 декември 2017 г.