Log in

ЗДРАВЕЙ, ЛЯТО!

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - Банско предлага програма за занимания на учениците от училищата в община Банско през лятото.

програма за занимания на учениците от училищата в община Банско през лятото

програма за занимания на учениците от училищата в община Банско през лятото

0f1555345a4876485cec9df056ed18c0 2