Log in

Кметство с. Обидим

Адрес:

Област: Благоевград
Община: Банско
Населено място: с.Обидим
Адрес: с.Обидим
Пощенски код: 2776

Кметски наместник 0889 727 204 

Мариана Димитрова Парлапанова - кметски наместник с. Обидим

mariana-dimitrova-parlapanova