Log in

Кметство с. Осеново

Адрес:

Област: Благоевград
Община: Банско
Населено място: с.Осеново
Адрес: с.Осеново
Пощенски код: 2774

Кметски наместник 0884 575 959

Георги Борисов Чипилев - кметски наместник с. Осеново

georgi-borisov-chipilev