Log in

Кметство с. Места

Адрес:

Област: Благоевград
Община: Банско
Населено място: с. Места
Адрес: с.Места
Пощенски код: 2772

Кметски наместник

074409/226

0889737171

Елена Атанасова Кюлева - кметски наместник с. Места

elena-atanasova-kjuleva