Log in

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: "Извършване на ремонт на административната сграда на Община Банско"

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED
 "Извършване на ремонт на административната сграда на Община Банско"

 

Кметът  на  Община  Банско в  качеството  си   на Възложител, кани всички заинтересувани канидати да подадат оферти за участие в конкурс. Обекта на поръчката е писан в Обвявленията за доставки в Държавен вестник под № 69 от 26.03.2008 г. Обществената поръчка се възлага чрез открит конкурс, на основание чл.3, ал.2 от НВМОП.

Финансирането за изпълнение на  поръчката  се  осигурява  от бюджета на Община Банско.

Размерът  на  гаранцията  за  участие  е 2660 лв.  с  ДДС.

Офертите ще бъдат отворени в Ритуалната  зала  на  Общинска администрация -
Банско, гр. Банско, пл. "Никола Вапцаров" №1  в 15.00 ч.  на 17.04.2008 г.
 
 
Статус: Затворена