Log in

УВЕДОМЛЕНИЕ за договаряне без обявление

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

УВЕДОМЛЕНИЕ

За откриване на процедура по чл.90, ал1, т. 13 по ЗОП, договаряне без обявление с предмет: “Предоставяне на юридически услуги за нуждите на Община Банско”

 

Решението може да видите ТУК.

 

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

 

Информация за извършено плащане / 26.05.2015г.

Информация за извършено плащане / 08.06.2015г.

 

Информация за извършено плащане

Информация за извършено периодично плащане - публикувано на 06.10.2015г.

 

Информация за периодично плащане - публикувано на 11.08.2015г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 02.09.2015г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 05.11.2015г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 05.11.2015г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 02.12.2015г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 18.12.2015г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 27.01.2016г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 02.03.2016г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 29.03.2016г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 17.05.2016г.

Информация за окончателно плащане - публикувано на 20.05.2016г.

Информация за освобождаване на гаранцията за добро изпълнение - публикувано на 20.05.2016г.

Информация за приключил договор - публикувано на 02.06.2016г.