Log in

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Упражняване на авторски надзор при изпълнението на ..."

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED
За откриване на процедура по чл.90, ал1, т. 3 по ЗОП, договаряне без обявление с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнението на строително-монтажните работи по проект BG161PO001/3.1-03/2010/01 „Подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на община Банско – Банско кръстопът на цивилизациите””

 

 

Решението може да видите ТУК.