Log in

Контакти на Общинска администрация

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Адрес

2770 гр. Банско, пл. ”Никола Й. Вапцаров” 1

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Дежурен телефон: 0749/88622

Банкова сметка - ВИЖ ТУК

Уникален идентификатор на община Банско: 000024663

КОНТАКТИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БАНСКО

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

ТЕЛЕФОН

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

РЪКОВОДСТВО

Иван Кадев

Кмет

0749/886 11

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Стойчо Баненски

Заместник кмет

0749/886 11

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сашка Въчкова

Заместник кмет

0749/886 11

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Костадин Атанасов

Заместник кмет

0749/886 11

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иван Докторов

Секретар

0749/886 25

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Костадин Загорчин

Председател на ОбС Банско

0749/886 23

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       

Пряко подчинени на кмет

     

Николай Николов

Главен архитект

0749/886 16

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Елка Андонова

Вътрешен одитор

0749/886 45

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Марияна Ръткова

Ръководител вътрешен одит

0749/886 45

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Елена Тодева - Смедърчин

Финансов контрольор

0749/886 43

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       

ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"

Десислава Хаджирускова Директор 0749/88649 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ОТДЕЛ "КАНЦЕЛАРИЯ"   

Елка Обецанова

Връзки с обществеността PR

0749/886 46

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ОТДЕЛ "ОБСЛУЖВАНЕ" 

Иванка Кузманина

Началник отдел

0749/886 21

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Мариана Терзиева

ГРАО

0749/886 31

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Елка Капизийна

Фронт-офис

0749/886 48

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сашка Бояджиева

Фронт-офис

0749/886 48

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иванка Янчовичина

Деловодство

0749/886 19

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Занаида Златева

Деловодство

0749/886 19

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ"

Димитър Русков

Директор

0749/886 17

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ОТДЕЛ "СЧЕТОВОДСТВО"   

 Елена Драгосинова

Началник отдел и главен счетоводител

0749/886 43

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ОТДЕЛ "ПРИХОДИ"   

Николина Толина

Главен специалист

0749/886 39

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ОТДЕЛ "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПРОЕКТИ"   

Цветанка Обецанова

Началник отдел

0749/886 50

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ОТДЕЛ "ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ"   

Таня Станчева

Началник отдел

0749/886 49

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ОТДЕЛ "ТСУ"   

Милена Георгиева

Началник отдел

0749/886 18

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ОТДЕЛ "ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ"   

Йорданка Цакова

Началник отдел

0749/886 56

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Диана Попова

Мл. експерт "Образование"

0749/886 13

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Мария Главчева

Секретар МКБППМН

0749/886 13

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ани Тренчева

специалист "Младежки дейности и спорт"

0749/886 13

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ОТДЕЛ "ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ"   

Георги Нусторов

Началник отдел

0749/886 14

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Мария Сариева

ОСЗГ

0749/88614

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Недялка Калинкова

ОСЗГ

0749/886 14

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ОТДЕЛ "ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ"   

„ОРС”

дежурен

0888251099

 

Николай Кушлев

Началник отдел

0749/886 52

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Георги Янчовичин

ГЗОМП

0749/886 47

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ОБРЕДЕН ДОМ   

Мария Пидова

Обреден дом

0749/886 31

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ОТДЕЛ "ОЗЕЛЕНЯВАНЕ"   

Райна Цигурийна

Началник отдел

0749/886 51

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ОТДЕЛ "ЕКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА"

Константин Кожарев

Озеленяване

0749/886 51

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.