Log in

Контакти на Общинска администрация

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Адрес

2770 гр. Банско, пл. ”Никола Й. Вапцаров” 1

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Дежурен телефон: 0749/88622

Банкова сметка - ВИЖ ТУК

Уникален идентификатор на община Банско: 000024663

КОНТАКТИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БАНСКО

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

ТЕЛЕФОН

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

РЪКОВОДСТВО

Стойчо Баненски

Кмет

0749/886 11

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Георги Доневичин

Заместник-кмет

0749/886 11

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сашка Въчкова

Заместник-кмет

0749/886 11

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Магдалена Юсева

Заместник-кмет

0749/886 11

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иван Докторов

Секретар

0749/886 25

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Димитър Русков

Председател на ОбС Банско

0749/886 23

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       

Пряко подчинени на кмет

     

Николай Николов

Главен архитект

0749/886 16

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Елка Андонова

Вътрешен одитор

0749/886 45

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Марияна Ръткова

Ръководител вътрешен одит

0749/886 45

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Мариела Пазвантова

Финансов контрольор

0749/886 43

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       

ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"

Десислава Хаджирускова Директор 0749/88656 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ОТДЕЛ "КАНЦЕЛАРИЯ"   

Елка Обецанова

Връзки с обществеността PR

0749/886 46

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ОТДЕЛ "ОБСЛУЖВАНЕ" 

Иванка Кузманина

Началник отдел

0749/886 21

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Мариана Терзиева

ГРАО

0749/886 31

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Елка Капизийна

Фронт-офис

0749/886 48

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сашка Бояджиева

Фронт-офис

0749/886 48

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иванка Янчовичина

Деловодство

0749/886 19

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Занаида Златева

Деловодство

0749/886 19

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ"

Димитър Русков

Директор

0749/886 17

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ОТДЕЛ "СЧЕТОВОДСТВО"   

 Елена Драгосинова

Началник отдел и главен счетоводител

0749/886 43

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ОТДЕЛ "ПРИХОДИ"   

Николина Толина

Главен специалист

0749/886 39

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ОТДЕЛ "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПРОЕКТИ"   

Цветанка Обецанова

Началник отдел

0749/886 50

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ОТДЕЛ "ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ"   

Елена Герина

Старши специалист "Икономическо развитие"

0749/88627

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ОТДЕЛ ТСУ

Милена Георгиева

Началник отдел

0749/886 18

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ОТДЕЛ "ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ"   

Йорданка Цакова

Началник отдел

 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Диана Попова

Мл. експерт "Образование"

0749/886 13

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Мария Главчева

Секретар МКБППМН

0749/886 13

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ани Тренчева

специалист "Младежки дейности и спорт"

0749/886 13

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ОТДЕЛ "ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ"   

Мария Друнчилова

Началник отдел

0749/88614

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Мария Сариева

ОСЗГ

0749/88614

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Недялка Калинкова

ОСЗГ

0749/886 14

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ОТДЕЛ "ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ"   

ОРС

дежурен

0888251099

 

Николай Кушлев

Началник отдел

0749/886 52

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Георги Янчовичин

ГЗОМП

0749/886 47

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ОБРЕДЕН ДОМ   

Мария Пидова

Обреден дом

0749/886 31

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ОТДЕЛ "ОЗЕЛЕНЯВАНЕ"   

Райна Цигурийна

Началник отдел

0749/886 51

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ОТДЕЛ "ЕКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА"

Константин Кожарев

Началник отдел

0749/886 51

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.