Log in

Information requested more than three times on access requests

Информация заявена повече от три пъти по заявления за достъп

Информацията се предоставя съгласно чл.15, ал. 1, т. 16 от Закона за достъп до обществена информация

За периода 01.01.2023-31.12.2023 г. г. няма информация, предоставена повече от три пъти от община Банско, съгласно глава III от ЗДОИ

За периода 01.01.2022-31.12.2022 г. г. няма информация, предоставена повече от три пъти от Община Банско, съгласно глава III от ЗДОИ

За периода 01.01.2021-31.12.2021 г. г. няма информация, предоставена повече от три пъти от Община Банско, съгласно глава III от ЗДОИ.

За периода 01.01.2019-31.12.2019 г. г. няма информация, предоставена повече от три пъти от Община Банско, съгласно глава III от ЗДОИ. 

За периода 01.01.2018-31.12.2018 г. г. няма информация, предоставена повече от три пъти от Община Банско, съгласно глава III от ЗДОИ. 

За периода 01.01.2017-31.12.2017 г. г. няма информация, предоставена повече от три пъти от Община Банско, съгласно глава III от ЗДОИ. 

За периода 01.01.2016-31.12.2016 г. г. няма информация, предоставена повече от три пъти от Община Банско, съгласно глава III от ЗДОИ.