Log in

КОНТАКТИ

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Община Банско

Адрес: гр.Банско, ПК 2770
Пл.”Никола Вапцаров” № 1

   Тел: (00359) 749 886 11
Факс: (00359) 749 886 33

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.bansko.bg


ЕИК: 000024663

Работно време на администрацията:   8.00 – 12.00 ч
                                                                       13.00 - 17.00 ч
Работно време на Фронт-Офис; Деловодство; Каса отдел „Приходи” 7.30 – 18.00 ч (без прекъсване)

Почивни дни: събота и неделя