Log in

Sports clubs

ОБЩИНА БАНСКО  ПОДКРЕПЯ ФИНАНСОВО И МАТЕРИАЛНО СПОРТНИ КЛУБОВЕ, КОИТО РАЗВИВАТ ДЕЙНОСТ В ГР.бАНСКО И ГР.дОБРИНИЩЕ

В ТЯХ ЧЛЕНУВАТ ОКОЛО 700 ДЕЦА И НАД 900 ВЪЗРАСТНИ. ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ Е НАСОЧЕНА С ПРИОРИТЕТ РАЗВИТИЕТО НА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЯ СПОРТ И ЗА ПОСТИГАНЕ НА ВИСОКИ СПОРТНИ РЕЗУЛТАТИ. ОСНОВНА ЦЕЛ Е МАСОВИЗИРАНЕ НА СПОРТА СРЕД ПОДРАСТВАЩИТЕ И СПОРТА ЗА ВСИЧКИ

 ПОСТИГНАТИТЕ СПОРТНИ РЕЗУЛТАТИ И ДОБРОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАШИТЕ СПОРТИСТИ В ДЪРЖАВНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПЪРВЕНСТВА И ТУРНИРИ СА ДОБЪР АТЕСТАТ ЗА РАБОТАТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ