Log in

ПОСТОЯННА ИЗЛОЖБА НА БАНСКАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ШКОЛА

ПОСТОЯННА ИЗЛОЖБА НА БАНСКАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ШКОЛА

ул. „Яне Сандански“ № 3

 

Работно време

9.00 ч. – 12.00 ч.   13.00 ч. – 17.30 ч.

ПОЧИВНИ ДНИ:НЕДЕЛЯ И ПОНЕДЕЛНИК

БЕЗПЛАТЕН ДЕН: ВСЯКА ВТОРА СРЯДА ОТ МЕСЕЦА

 

Поместена е в сградата на бившия Хилендарски (Рилски) метох,  известна като най-раннната изцяло запазена и точно датирана, благодарение на прилежащ надпис, старина в Банско. Едноетажната постройка, съхранена в автентичния й вид, е строена през 1749 г. В съвремието сградата оживява  от експонираните тук творби на майсторите от Банската художествена школа, едно от най-ярките проявления на българската култура през ХVІІІ и ХІХ в. Представителите и́  влияят плодотворно върху прогресивните изменения в художественото мислене през Възраждането. Наследството им се нарежда между най-значимите постижения на българското национално изкуство.   Изложбата съдържа оригинални икони, копия на стенописи, църковна утвар и др.

С реализирането на Проект „Банско – кръстопът на цивилизации“, сградата на Рилския метох е обновена изцяло и е превърната в идеален декор за произведенията на даровитите иконописци. Особено ценно е осигуряването на достъпна среда за хората с увреждания, осигурявайки им възможност да влезнат в допир с невероятните творчески достижения на предците ни.