Log in

Museum complex Bansko

muzeen komplexОтдавна Банско си е извоювало достойно място сред селищата с богато културно – историческо наследство, превърнало се е в символ и опора на българското родолюбие. Неслучайно някои автори го наричат „духовната столица на Пирина”.

Историческото му минало се губи далеч назад във вековете. Днешните земи на Банско са били обитавани още от древните траки. Поселищният живот продължава през късната античност и средновековието. Доказателство за това са останките от крепости, раннохристиянски базилики и разнообразните находки, разкрити при проведените през последните години археологически разкопки.

Волнолюбието и непрестанните схватки с поробителя изковавали характера на тукашните хора. В най-мрачните години на робството, независимо от тиранията и невероятните прегради пред духовния и икономически напредък на народа ни, Банско изживява своя разцвет като селище. Когато народът ни, унизен е превивал рамене под тежестта на робското тегло, по пътищата на Отоманската империя и цяла Европа пътуват керваните на гордите бански търговци. Чрез тях достиженията на европейската материална и духовна култура навлизат в пиринското селище и трайно се настаняват в бита и обичаите на банскалии. Тук българският дух витае навсякъде. Полетът му  достига до най-високите си върхове през Възраждането. Изкуство, архитектура и книжнина се преплитат в една могъща култура.

Събития и личности, материално и духовно богатство в неповторима хармония с красивата  пиринска природа. Къде е тайната, каква е  тази омагьосваща атмосфера?  Отговорите могат да се намерят в музеите на Банско – съхранили полъха на миналото, приноса на видни люде и достиженията на самобитния бански дух.

Няколко поколения години наред изграждат и реставрират старинни къщи, събират разпилени зрънца от историята на своите деди за да се стигне до съществуващия днес Музеен комплекс, обхващащ осем обекта, обслужвани от компетентни и всеотдайни специалисти. В тях са съхранени и експонирани свидетелства за материалната и духовна култура от различни епохи, представени са животът и делото на изтъкнати личности, родени и отраснали в Банско и оставили значителна диря в изграждането и утвърждаването на българската нация.

За изминалите години Музеен комплекс – Банско се изгради и утвърди не само като хранилище на културни ценности, но и като база за научна работа и образователен институт, превръщайки се често концертна или изложбена зала, център за отдих и развлечение, предлагащ голямо разнообразие от музейни продукти и услуги. Това определя дейността му като специфична и същевременно изключително разнообразна, подчинена не само на необходимостта от знание за миналото и търсене на упование в него, но и към  задоволяване на нарастналите духовни потребности в нашето съвремие. Функциите на музейните работници не се изчерпват само със създаване, поддържане и популяризиране на експозиции, те са изключително разнородни и голяма част от тях остават скрити за широката публика.

Днес имаме основание да се гордеем от постигнатото. В подкрепа на това твърдение са и статистическите данни, които сочат, че по брой на посетителите, съобразен с площта на експозицията, Музеен комплекс – Банско заема едно от първите места в България. Със заслужена гордост можем да твърдим, че музеите са паметта и гордостта на Банско.