Log in

Лекарски кабинети и медицински центрове

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ

ИМЕ

СПЕЦИАЛНОСТ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН

УИН

Д-р Диана Костадинова Кадева

Общопрактикуващ лекар

гр. Банско, ул. „Илинден” №1

+359 898 555 667

0200000234

Д-р Нели  Димитрова Дузманчина

Общопрактикуващ лекар

гр. Банско, ул „Луи Пастъор” №1,Ет.2

+359 886 434 236

+359 749 826 86

0200000619

Д-р Георги Владов Кушлев

Общопрактикуващ лекар

гр.Банско, ул. „Луи Пастъор №1, Каб.1

+359 888 580 471

+359 749 830 53

0200000619

Д-р Христина Маринова Рускова

Общопрактикуващ лекар

гр. Банско, ул „Цар Симеон” №8

+359 887 227 660

0200000884

Д-р Георги Борисов Тасев

Гастроентерология

Вътрешни болести

гр. Банско, ул. „Юлен”№2

+359 899 220 232

+359 749 882 83

0200000187

Д-р Мария Борисова Александрова-Тасева

Педиатрия

гр. Банско, „ул. Юлен” №2

+359 898 609 093

+359 749 882 83

0200000551

Д-р  Георги Лазаров Русков

Ендокринология и болести на обмяната

гр.Банско, ул, „Цар Симеон” №8, Ет.1

+359 887 208 413

+359 749 851 85

0200000879

Д-р Райна Йорданова Топалова

Акушерство и гинекология

гр.Банско, ул, „Иван Михайлов”№13

+359 887 639 195

0200000688

Д-р Димитрина  Иванова Тютюнчева

Вътрешни болести

гр. Добринище, ул. Никола Вапцаров № 1, Ет.2

+359 899 933 958

0200000238

Д-р Мария Стамова Полимерова

Общопрактикуващ лекар 

гр. Добринище, ул. „Никола Вапцаров” №1, Ет.1

+359 888 571 886

0200000568

 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СВЕТО БЛАГОВЕЩЕНИЕ”

Адрес: гр. Банско, ул. „Луи Пастъор” №1

Телефон за контакт : +359 898 778 701

Центъра разполага с ядрено магнитен резонанс – телефон за контакт: +359 896 82 00 42

ИМЕ

СПЕЦИАЛНОСТ

ПРЕГЛЕД

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА

Д-р Благой Методиев Терзиев

Интернист

Понеделник-петък

+359 898 778 700

Д-р Владимир Иванов Гарабийски

Хирургия

Всеки вторник и четвъртък

+359 898 778 701

Д-р Гергана Лазарова

Кардиология

Два пъти в месеца

+359 898 778 701

Д-р Васил Козаров

Съдова хирургия

Един път в месеца

+359 898 778 701

Проф.д-р Румен Пандев

Ендокринология и болести на обмяната

Един път в месеца

+359 898 778 701

Доц. д-р Рада Маркова

Пулмология, Педиатрия

Два пъти в месеца

+359 898 778 701

Д-р Борис Кръстев

Клинична  хематология,

Медицинска онкология

Един път в месеца

+359 898 778 701

Д-р Георги Слаев

Гинекология

Два пъти в месеца

+359 898 778 701

 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СВЕТО БЛАГОВЕЩЕНИЕ”
 НАЧАЛНА СТАНЦИЯ НА КАБИНКОВА ВЪЖЕНА ЛИНИЯ БАНСКО


Адрес: гр. Банско, ул. “Пирин” №94, ет. 1
Телефон за контакт:  +
359 896 82 00 42
Работно Време: Медицинският център работи само през зимния туристически сезон
всеки ден от 10:30 ч. до 18:30 ч.
 
Центъра разполага с ядрено магнитен резонанс  и рентген.
През целия зимен сезон в медицинския център работят, лекари специалисти по ортопедия и травматология.

Телефон за контакт: +
359 896 82 00 42