Log in

Регистър за държавен план-прием в Средните училища за 2020/2021г

РЕГИСТЪР

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ  НА СРЕДНИТЕ УЧЛИЩА В ОБЩИНА БАНСКО

2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

 

УЧИЛИЩЕ

 

ДЪРЖАВЕН

ПЛАН-ПРИЕМ

 

 

РЕАЛИЗИРАН

ПРИЕМ

 

 

Профил, специалност, брой места за ученици:

Брой записани ученици:

 

ПЛТГ”Никола Вапцаров”

 

VIII клас: 52 места

1.Горско и ловно стопанство-

  26 места.

2.Горско стопанство и дърводобив – 26 места.

 

VIII клас:

1. Горско и ловно стопанство -12 ученици.

1.Горско стопанство и дърводобив – 13 ученици.

 

ГТ”Алеко Константинов”

 

VIII клас: 26 места

1.Производство на хляб и хлебни изделия – 13 места.

2. Планински водач – 13 места.

 

VIII клас:

1.Производство на хляб и хлебни изделия – 10 ученици.

2. Планински водач – 9 ученици.

 

ПГЕЕ

 

VIII клас: 78 места

1.Компютърна техника и технологии – 13 места.

2. Приложно програмиране – 13 места.

3. Топлоенергетика – 26 места.

4. Електрически превозни средства – 26 места.

 

VIII клас:

1.Компютърна техника и технологии –13 ученици.

2.Приложно програмиране– 13 ученици.

3. Топлоенергетика – 11 ученици.

4. Електрически превозни средства – 13 ученици.

 

СУ”Неофит Рилски”

 

VIII клас: 26 места

1.Чужди езици

26 места.

 

VIII клас:

1.Чужди езици- 22 ученици.

Забележка:

Държавният план-прием определя броя на местата, на които се приемат учениците :

  • в профилираните гимназии ( 8-12 клас),
  • в професионалните гимназии (8-12 клас),
  • в паралелките за профилирана подготовка в средните училища ( 1-12 клас),
  • в паралелките за професионална подготовка в обединените училища ( 1-10 клас).