Log in

ДОБРИ ПРАКТИКИ

НУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Банско беше домакин на работна среща „Споделен опит“ с участието на експерти и директори на образователни институции от Софийска област.

В срещата взе участие г-жа Росица Иванова – Началник на РУО- София Регион.

Екипът на НУ „Св. Паисий Хилендарски“ сподели полезни практики, свързани с организацията на УВП, иновативни подходи в урочната и извънкласна дейност.

Гостите споделиха своя опит и с интерес разгледаха „Класната стая на открито“ и интерактивния училищен двор.

С възторг изслушаха музикалния поздрав, отправен към тях от участниците в дейност по интереси „Свирим, пеем и мечтаем“и оригиналното представяне на нашия град на английски език.

„Имайте самочувствието, че сте едно истинско работещо училище!“ насърчи колегите си от Банско г-жа Иванова.

dobri-praktiki-001

dobri-praktiki-002