Професионална практическа подготовка на ученици от ПГЕЕ - Банско в областта на ИКТ във Великобритания

  • PDF

Динамичният, високотехнологичен и глобализиращ се свят поставя непрекъснато нови предизвикателства към развитието на ПГЕЕ- Банско като гъвкава и адаптивна система. Чрез участието си с проект „Професионална практическа подготовка на ученици в областта на ИКТ във Великобритания” по програма „Еразъм+”, гимназията ще има възможност да изпълни поставените си цели и след изпълнението на проекта да ги актуализира и надгради.

Необходимо е усвояване на нови знания, умения и компетенции, получаване на реална представа за изискванията на европейския бизнес към обучението и прилагане на европейските стандарти, разширяване кръгозора на децата, създаване на по-привлекателен образ на професионалното образование и обучение, както и формиране на креативно мислене у младите хора, необходимо им за успешната им професионална реализация.

Участниците в проекта са ученици от десети и единадесети клас на ПГЕЕ- Банско. По време на стажа, младите хора ще се запознаят с организацията на труда и културните забележителности на Великобритания. Преминалите производствена практика в реална работна среда ще получат сертификат Europass мобилност, който ще бъде част от Европейския им паспорт. Документът ще даде възможност на притежателя си да бъде оценен по време на бъдеща европейска мобилност за учене и търсене на работа.

 

erasmusplus


Admistrative Services

cao final 1

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here: