Log in

Концерт, посветен на пролетта прозвуча в читалище "Никола Вапцаров"

Малките пианисти от класовете по пиано, с преподаватели Марина Иванова и Христина Кадева, изпълниха своите музикални пиеси с много вълнение и старание. В залата звучаха творби от Парашкев Хаджиев, Веселин Стоянов, Бюргмюлер, Бах, Бетовен и др. 
Родители и приятели се пренесоха в прекрасния музикален свят, сътворен от малките пръстчета на децата и аплодираха от сърце труда, старанието и таланта на младите изпълнители.

Музикалните ръководители Марина Иванова и Христина Кадева бяха обсипани с цветя, в израз на благодарност и признателност към положения им труд. Концертът е част от празниците, посветени на 125 години читалищна дейност в Банско.piano-001