Нaчално училище "Св. Паисий Хилендарски" - Банско има вече сайт

Нaчално училище "Св. Паисий Хилендарски" - Банско има вече сайт, от който можете да получите информация за дейността на училището и организацията на учебно - възпитателния процес. Платформата на сайта е изключително подробна и изчерпателна. Освен да илюстрира някои от най-изтъкнатите качества на училището, тяви дава бърз достъп до най-актуалните новини, събития, училищни учебни планове, часове, програми, и специална секция предназначена за родителите. Сайта ще ви запознае с учителите и ръководството на началното училище.

site