Проект „Обичам живота, живея здравословно!” стартира в Банско

  • PDF

Проект „Обичам живота, живея здравословно!” стартира в Банско с встъпителна пресконференция. Проектът е разработен и се изпълнява от СНЦ Тенис Клуб Еделвайс със средства от Националната програма за изпълнение на младежки дейности със съдействието на Министерството на младежта и спорта, Направление 1, Тема „Насърчаване на здравословен начин на живот“.

Проектът „Обичам живота, живея здравословно!“ е продължение на вече реализираният проект по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10А от закона за хазарта за 2017 г., „Стани независим, бъди свободен!“. Основната му цел е да съдейства за изграждане на социално отговорно поведение сред младежите на възраст 15-29 години чрез насърчаване на здравословен и активен начин на живот.

Специфичните цели на проектното предложение са:
1. Създаване на възможности за обучение на младежи на възраст 15-29 години по въпросите за здравословен начин на живот чрез физическа активност, туризъм и спорт;
2. Увеличаване броя на младите хора придобили умения чрез обучение за безопасно поведение и избягване на рискови за здравето практики;
3. Информиране на младите хора за безопасно поведение и избягване на рискови за здравето практики, чрез кампании и инициативи;
4. Утвърждаване на спорта и физическата активност като възможност за здравословен начин на живот, безопасно поведение и социално включване на младежите.
5. Повишаване на информираността чрез социално-културни събития, актуални за младите хора днес.
6. Изграждане на социално-отговорно поведение чрез следване на ролеви модели.
7. Изграждане на пълноценен живот на подрастващите чрез физическа активност и спорт.
8. Създаване на вътрешно убеждение и потребност от двигателна активност и спорт през свободното време на младежите.

На проведената среща бе направен план график за изпълнението на целите по програмата и бяха разпределени задачите, които ще се изпълняват от управленския и експертния екип.

obicham-jivota


Admistrative Services

cao final 1

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here: