СЪОБЩЕНИЕ до всички лица, извършващи хотелиерство в местата за настаняване на територията на Община Банско

  • PDF

УВАЖАЕМИ ХОТЕЛИЕРИ,

Отдел ,,Икономическо развитие” при ОбА – Банско Ви уведомява следното:

На 15.10.2019 г. в Държавен вестник е обнародвана Наредба за Националния туристически регистър (Наредбата)

Съгласно § 2 от Заключителните разпоредби на Наредбата всички лица, които упражняват дейност в категоризираните места за настаняване, трябва да подадат информация до категоризиращия орган за актуалния си електронен адрес (e-mail) в тридесет дневен срок от влизането в сила на Наредбата.

В тази връзка Ви прилагаме публикувания на сайта на Министерството на туризма ФОРМУЛЯР ЗА ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ за актуалния електронен адрес на лицето, извършващо дейност в категоризирано място за настаняване, съгласно § 2 от ЗР на Наредбата за Националния туристически регистър, приета с ПМС № 252 от 08.10.2019 г., обн. ДВ. бр. 81 от 15 Октомври 2019 г.

До Министъра на туризма формуляр попълват лицата, извършващи дейност в места за настаняване клас А, категоризирани от министъра на туризма съгласно чл. 127 от Закона за туризма: хотели (категория три, четири и пет звезди), апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища, вили, туристически хижи. 

До Кмета на съответна община формуляр попълват лицата, извършващи дейност в местата за настаняване клас Б, категоризирани от кмета на общината съгласно чл. 128 от Закона за туризма: хотели  (категория една и две звезди), мотели, семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала, къмпинги.

Формулярът се подава до органа по категоризация по оповестените комуникационни канали на отделната институция –  на гише, по електронна поща, с лицензиран пощенски оператор, с КЕП.

При необходимост от въпроси, моля пишете на   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it или се обадете на телефони 02 9046 799 , 02 9046 872 и 0749 88627.

 

ФОРМУЛЯР ЗА ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

 

vajno2


Admistrative Services

cao final 1

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here: