ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО ПРИЕ ВАЖНИ РЕШЕНИЯ

  • PDF

Общински съвет Банско одобри с пълно единодушие антикризисни мерки, целящи облекчаване разходите на бизнеса и жителите на община Банско. Съгласно решението, отстъпката от 5% за плащане на таксата за битови отпадъци на физически и юридически лица е в сила до 30 юни 2020 г. , а до края на настоящата година, търговците, ползващи общински терени за търговска дейност на открито, ще плащат 50% от дължимата такса.  Зам. кмет Сашка Въчкова уточни, че тези мерки ще доведат до намаление на приходите от порядъка на 130-150 хил. лв.  До края на м.април намалението на събираемостта е с 13%, а прогнозните разчети предвиждат увеличение на този процент. Това вероятно ще наложи промени в бюджет 2020 на община Банско, за да се компенсира намалението на приходите, стана ясно на сесията.
 
Съветниците одобриха Годишен план за младежта в община Банско. Изпълнението  на някои от заложените в него дейности ще се адаптира съобразно противоепидемичните мерки на държавно и местно ниво и обстановката в страната.
 
На заседанието беше приет годишния доклад за 2019 г. за изпълнение на Общинския план за развитие 2014-2020 г. В изказване пред съветниците, кметът Иван Кадев определи резултатите като задоволителни. Той посочи като причини за ниската си оценка степента на изпълнение на множество проекти, които са недовършени, прекратени или просрочени. Знакови обекти и инфарструктура  като ремонт на  сградите на поликлиниката и центъра за спешна медицинска помощ, изграждане на водохващания за Банско и Добринище, изработване на устройствени планове за селищните образувания, тренировъчни спортни терени,  монтиране на улично осветление, са някои от неизпълнените дейности, а те са определящи за развитието на община Банско, подчерта кметът. Според него е нужно да се направи подробен анализ на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на нарочна сесия.
 
Общинските съветници одобриха актуализация на наредбата за условията за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем в общински жилища. С нея се цели коректно и законосъобразно разпореждане с общинска собственост.

По предложение на председателя на ОбС Банско Димитър Русков беше одобрена промяна в правилника на съвета, съгласно която ще бъдат избрани двама заместник-председателя на местния парламент.

 

obs

 


Admistrative Services

cao final 1

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here: