Заместник кметове

Сашка Въчкова - заместник кмет

  • PDF

САШКА ГЕОРГИЕВА ВЪЧКОВА

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО

Media-Studio 00-81

Лични данни

Родена на 05.01.1962. г. в гр. Банско

Семейна с 2 деца

Образование

 

 

 

Приемен ден

 

Записване за приемен ден          

 

 

 

Висше - магистър

Специалност „Математика”

Софийски университет”Свети Климент Охридски”

 

Понеделник от 14:00 – 16:00 ч.

 

В сградата на Общинска администрация – Фронт офис или на сайта на Община Банско: www.bansko.bg.

 

 

Sashka Vachkova - Deputy Mayor

  • PDF

SASHKA GEORIEVA VACHKOVA

DEPUTY-MAYOR OF BANSKO MUNICIPALITY

Media-Studio 00-81

Personal information

Born on 5th January 1962 in the town of Bansko.

Married, with 2 children.

Education

 

 

 

Office hours

 

Scheduling an appointment during the office hours         

 

 

 In charge of the following departments

Higher education – Master’s degree, in Mathematics from Sofia University ‘St, Kliment Ohridski’

 

 

Monday from 2 PM to 4 PM

 

At the Front Office in the building of the Municipal Administration or through the website of Bansko Municipality: www.bansko.bg.

 

"Finance, projects and public orders"; "Education and the field of spirituality" and "Tourism and commerce".

Stoycho Banenski - Deputy Mayor

  • PDF

STOYCHO METODIEV BANENSKI

DEPUTY MAYOR OF BANSKO MUNICIPALITY

Media-Studio 00-16

Personal information

Born on 8th March 1975 in the town of Bansko.

Married, with 2 children.

Education

 

 

 

Office hours

 

Scheduling and appointment during the office hours

 

 

In charge of the following departments

Higher education – Master’s degree in Sport
from National Sports Academy – Sofia

 

 

Monday from 2 PM to 4 PM

 

At the Front Office in the building of the Municipal Administration or through the website of Bansko Municipality: www.bansko.bg

 

"Territorial and urban planning", "Youth activities and sport", "Public order and security".

Admistrative Services

cao final 1

eobshtina


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here: