Конкурси, търгове и обяви

31 О Б Я В Л Е Н И Е № 16/29.05.2020год.
32 О Б Я В Л Е Н И Е № 12/26.02.2020 год.
33 О Б Я В Л Е Н И Е № 11/26.02.2020 год.
34 Съобщение за публично обявление
35 СЪОБЩЕНИЕ
36 Уведомление за инвестиционно намерение
37 СЪОБЩЕНИЕ
38 СЪОБЩЕНИЕ
39 СЪОБЩЕНИЕ
40 О Б Я В Л Е Н И Е № 14/12.03.2020год.
41 СЪОБЩЕНИЕ
42 СЪОБЩЕНИЕ
43 СПИСЪК на мери, пасища и ливади за индивидуално ползване, които ще се отдават под наем по реда на чл.37и от закона за собствеността и оплзавено на земеделските земи
44 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
45 О Б Я В Л Е Н И Е № 10/25.02.2020год.
46 О Б Я В Л Е Н И Е № 9/25.02.2020год.
47 О Б Я В Л Е Н И Е № 8/25.02.2020год.
48 О Б Я В Л Е Н И Е № 7/25.02.2020год.
49 РЕШЕНИЕ
50 СЪОБЩЕНИЕ
51 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ
52 РЕШЕНИЕ
53 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
54 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
55 ЗАПОВЕД №03-20-45
56 ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЗАЦИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ
57 О Б Я В Л Е Н И Е № 56/ 05.11.2019г.
58 СПИСЪК на допуснатите кандидати за длъжността: Секретар на община Банско
59 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
60 ОБЯВЛЕНИЕ

Admistrative Services

cao final 1

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here: