Конкурси, търгове и обяви

271 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
272 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
273 СЪОБЩЕНИЕ ОВОС
274 ОБЯВЛЕНИЕ
275 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
276 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
277 Обявление
278 ОБЯВЛЕНИЕ за публична продан
279 ОБЯВЛЕНИЕ за публична продан
280 Обявление
281 Съобщение
282 Съобщение
283 Съобщение
284 Обява за търг - ПИ 21498.165.5
285 ЗАПОВЕДИ ПО РЕДА НА ЧЛЕН 37 В ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА БАНСКО
286 Уведомление за инвестиционно предложение
287 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
288 О Б Я В Л Е Н И Е № 44/12.09.2018 год.
289 О Б Я В Л Е Н И Е № 37 от 30.07.2018 год.
290 Обяви за проект на карти и регистри за землища
291 ОБЯВА
292 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
293 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
294 Обявление № 38 от 01.08.2018 год.
295 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
296 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
297 Обява за отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1611.57 в гр. Банско
298 ОБЯВА
299 ЗАПОВЕД №РД-715/02.08.2018
300 ОБЯВА

Admistrative Services

cao final 1

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here: