Конкурси, търгове и обяви

211 СПИСЪК на допуснатите кандидати за длъжността: НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО”
212 О Б Я В Л Е Н И Е № 18/21.03.2019год.
213 О Б Я В Л Е Н И Е № 16 от 13.02.2019 год.
214 СЪОБЩЕНИЕ
215 О Б Я В Л Е Н И Е № 17/08.03.2019г.год.
216 СЪОБЩЕНИЕ от 08.03.2019 година
217 ОБЯВА - конкурс за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "СЧЕТОВОДСТВО"
218 СЪОБЩЕНИЕ
219 О Б Я В Л Е Н И Е № 3/14.01.2019 год.
220 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
221 ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на процедура за подбор на външни членове на одитния комитет на Община Банско
222 О Б Я В Л Е Н И Е № 4/14.01.2019год.
223 Списък на допуснати/недопуснати кандидати за конкурси
224 О Б Я В Л Е Н И Е № 14/07.02.2019 год.
225 О Б Я В Л Е Н И Е № 13/07.02.2019 год.
226 О Б Я В Л Е Н И Е № 12/07.02.2019 год.
227 О Б Я В Л Е Н И Е № 11/07.02.2019 год.
228 О Б Я В Л Е Н И Е № 10/06.02.2019г.год.
229 О Б Я В Л Е Н И Е № 9/06.02.2019г.год.
230 О Б Я В Л Е Н И Е № 8/06.02.2019г.год.
231 Констативен акт
232 СЪОБЩЕНИЕ
233 СЪОБЩЕНИЕ
234 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
235 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
236 ПРИЛОЖЕНИЕ N2
237 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
238 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
239 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
240 О Б Я В А

Admistrative Services

cao final 1

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here: