Конкурси, търгове и обяви

181 Уведомление за инвестиционно намерение
182 Обявление от БДЗР
183 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВА НА ДЪРВЕСИНА В ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СТОПАНИСВАНИ ОТ ТП «ДГС МЕСТА»
184 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДОБИТА НА ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СТОПАНИСВАНИ ОТ ТП «ДГС МЕСТА»
185 Уведомление за инвестиционно намерение
186 Съобщение, относно уведомление за инвестиционно намерение от "Ски клуб" ЕООД
187 ОБЯВА
188 Обявление № 25-23.04.2019 - заповед 01-19-35-2019г.
189 Уведомление за обявена публична продан
190 Уведомление за обявена публична продан
191 Уведомление за обявена публична продан
192 Уведомление за обявена публична продан
193 Уведомление за обявена публична продан
194 О Б Я В Л Е Н И Е № 24/12.04.2019год.
195 ОБЯВА за набиране на предложения 4за доставка на плодове и зеленчуци по схема "Училищен плод" и мляко и млечни продукти по схема "Училищно мляко" - град Банско
196 ОБЯВА за набиране на предложения 4за доставка на плодове и зеленчуци по схема "Училищен плод" и мляко и млечни продукти по схема "Училищно мляко" - град Добринище
197 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
198 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
199 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
200 ОБЯВА
201 О Б Я В Л Е Н И Е № 22/04.04.2019 г.
202 О Б Я В Л Е Н И Е № 21/03.04.2019 год.
203 О Б Я В Л Е Н И Е № 20/03.04.2019 год.
204 О Б Я В Л Е Н И Е № 19/03.04.2019 год.
205 ДОПЪЛНИТЕЛЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СТОПАНИСВАНИ ОТ ТП "ДГС МЕСТА" ЗА 2019
206 Покана за обществено обсъждане
207 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
208 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
209 Съобщение за публично обявление
210 Съобщение

Admistrative Services

cao final 1

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here: