Конкурси, търгове и обяви

151 СЪОБЩЕНИЕ
152 Допълнителен годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии стопанисвани от ТП "ДГС Места" за 2019
153 Обявление № 33/06.06.2019г.
154 ОБЯВА
155 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
156 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
157 Уведомление
158 Обявление за публична продан
159 Обявление за публична продан
160 Обявление за публична продан
161 О Б Я В Л Е Н И Е № 38/03.07.2019г.год.
162 О Б Я В Л Е Н И Е № 37/03.07.2019г.год.
163 ОБЯВА за търг
164 СЪОБЩЕНИЕ от 14.06.2019 година
165 СЪОБЩЕНИЕ
166 ОБЯВА
167 О Б Я В Л Е Н И Е № 29 от 08.05.2019 год.
168 Списък разпределение на мери, пасища и ливади, в землищата на Община Банско
169 ОБЯВА
170 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
171 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
172 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
173 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
174 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
175 Покана за общо събрание
176 ИНФОРМАЦИЯ по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за " Реконструкция на мрежа СрН 20kV – ВЕЛ „Обидим - 1“ от П/ст „Банско“ до стълб №74 отклонени за ТП “Белият рид“
177 ОБЯВА на осн. чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС
178 УВЕДОМЛЕНИЕ за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
179 Обявление № 31/21.05.2019г.год.
180 Обявление № 27-30.04.2019г - заповед ПУП - ПЗ - АРТ ТРЕЙД

Admistrative Services

cao final 1

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here: