Конкурси, търгове и обяви

1 ОБЯВА
2 ОБЯВА
3 ОБЯВА
4 СЪОБЩЕНИЕ от 02.09.2019 година
5 ОБЯВА
6 ОБЯВА
7 ОБЯВА
8 ОБЯВА
9 ОБЯВА
10 ОБЯВА
11 ОБЯВА
12 СЪОБЩЕНИЕ от 21.08.2019 година
13 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
14 ЗАПОВЕД № РД-07-49/02.08.2019 г
15 Обява провеждане процедура трайни насаждения за гр.Банско за 19-20
16 Обява заседание на комисите за ниви и трайни насаждения за 2019-2020
17 Обява заседание на комисите за ниви и трайни насаждения за 2019-2020
18 Заповед
19 ОБЯВА
20 ОБЯВА
21 ОБЯВА
22 СЪОБЩЕНИЕ от 30.07.2019 година
23 СЪОБЩЕНИЕ от 25.07.2019 година
24 СЪОБЩЕНИЕ от 25.07.2019 година
25 ОБЯВА
26 СЪОБЩЕНИЕ от 22.07.2019 година
27 ОБЯВА
28 СЪОБЩЕНИЕ
29 Допълнителен годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии стопанисвани от ТП "ДГС Места" за 2019
30 Обявление № 33/06.06.2019г.

Admistrative Services

cao final 1

eobshtina

mestni-izbori-2019


open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

You are here: