Log in
НАЙ-НОВО:

Обръщение на кмета на община Банско Иван Кадев

19-10-2020 Новини за Банско

Уважаеми български лекари, С огромно уважение ви поздравявам по случай Деня на българския лекар...

Виж повече

УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА БАНСКО Е СВЪРЗАНО С РАЗЛИЧНИ В…

19-10-2020 Новини за Банско

По покана на кмета на общината Иван Кадев, на работна среща в Банско...

Виж повече

ЗАПОЧВА РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ МАРШРУТИ Н…

15-10-2020 Новини за Банско

С празничен водосвет беше дадено началото на строително-монтажните работи по рехабилитация на част...

Виж повече

БАНСКО РЕЦИКЛИРА! Всички заедно за природата!

13-10-2020 Новини за Банско

През м. октомври стартира кампания за събиране и рециклиране на отпадъци от хартия...

Виж повече

УЧРЕДИ СЕ РЕГИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА – БАНСКО

12-10-2020 Новини за Банско

Занаятчии от Банско и техни колеги от други градове учредиха Регионална занаятчийска камара...

Виж повече

Обявление № 63-2019 на Решение № 51 от 2019г на ОбС

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 63/12.12.2019 год.

 

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 52 от Протокол № 3/04.12.2019 год., Общински съвет-Банско реши:

1. Допуска изработването на „ПУП – Парцеларен план (ПП) за изграждане на ВиК за „Захранване на водоем за временно съхраняване на жива риба в ПИ 21498.269.8, местност „Доматарско” по КК на гр. Добринище”.

2. Одобрява задание по чл.125 от Закона за устройство на територията за „ПУП – Парцеларен план (ПП) за изграждане на ВиК за „Захранване на водоем за временно съхраняване на жива риба в ПИ 21498.269.8, местност „Доматарско” по КК на гр. Добринище”.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”

 

cao final 1

cao final 1

eobshtina

konsultacii

cao final 1

eobshtina

hotline

cao final 1

konsultacii

image001

e-paybaner

easypay

НОВИНИ

Обръщение на кмета на община Банско Иван Кадев

Уважаеми български лекари, С огромно уважение ви поздравявам по случай Деня на българския лекар и Деня...

Общински съвет Банско