Log in

Обявление № 63-2019 на Решение № 51 от 2019г на ОбС

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 63/12.12.2019 год.

 

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 52 от Протокол № 3/04.12.2019 год., Общински съвет-Банско реши:

1. Допуска изработването на „ПУП – Парцеларен план (ПП) за изграждане на ВиК за „Захранване на водоем за временно съхраняване на жива риба в ПИ 21498.269.8, местност „Доматарско” по КК на гр. Добринище”.

2. Одобрява задание по чл.125 от Закона за устройство на територията за „ПУП – Парцеларен план (ПП) за изграждане на ВиК за „Захранване на водоем за временно съхраняване на жива риба в ПИ 21498.269.8, местност „Доматарско” по КК на гр. Добринище”.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”

 

cao final 1

cao final 1

eobshtina

konsultacii

cao final 1

eobshtina

hotline

cao final 1

konsultacii

image001

e-paybaner

easypay

НОВИНИ

СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПП ГЕРБ С РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА БАНСКО

По инициатива на народния представител Александър Мацурев, днес в Община Банско се състоя среща между...

Общински съвет Банско