ОБЯВА

  • PDF

Съгласно, Заповед №ПО-09-1901/04.11.2019 г.,изменена със Заповед №ПО-09-2080/26.11.2019 г. и изменени със Заповед №ПО-09-2137/02.12.2019 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Благоевград , уведомявам всички собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани до 20.10.2019 г. в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните и подали в срок до 31.10.2019 г. , заявление съгласно чл. 37ж, ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), декларации по чл.37б, ал.1 от ЗСПЗЗ и заявление по чл.37б, ал.3 от ЗСПЗЗ за участие в споразумение за създаване на масивиза ползване на пасища, мери и ливади, че заседанията на комисията по чл. 37ж, ал.4 ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Банско ще се проведат в сградата на Общинска служба по земеделие - Банско, както следва:

На 12.12.2019 г. от 13.30 ч. – за землищата на гр. Банско, гр. Добринище, с. Кремен, с. Гостун, с. Обидим, с. Осеново и с. Филипово.                         .

САШКА ПЕТРОВА:

Председател на комисията

Съгласно Заповед №ПО-09-1901/04.11.2019 г., изменена със Заповед №ПО-09-2080/26.11.2019 г. и изменени със Заповед №ПО-09-2137/02.12.2019 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Благоевград

11.12.2019 г.

 


Admistrative Services

cao final 1

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here: