ОБЯВА

  • PDF

Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл.37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2020 година, комисията по чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ информира собствениците и ползвателите на земеделски земи,че са изготвени проект на картата на масивите за ползване и регистър към нея въз основа на сключеното споразумение за землището на гр. Банско, гр. Добринище, с. Гостун, с. Кремен, с. Обидим, с. Осеново и с. Филипово в община Банско.

Картата на масивите за ползване и регистрите към нея са обявени на интернет страницата на Областна дирекция „Земеделие“ град Благоевград, както и са на разположение на заинтересованите лица в Общинска служба по земеделие – Банско.

САШКА ПЕТРОВА:

Председател на комисията

Съгласно Заповед №ПО-09-1901/04.11.2019 г., изменена със Заповед №ПО-09-2080/26.11.2019 г. и изменени със Заповед №ПО-09-2137/02.12.2019 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Благоевград

11.12.2019 г.

 


Admistrative Services

cao final 1

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here: