ОБЯВА

  • PDF

Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл.37в от Закона за собственоста и ползването на земеделските земи за създаване на масиви за ползване за стопанската 2018-2019 година, Общинска служба по земеделие , информира собствениците и ползвателите на земеделски земи,че са изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землищата на гр. Банско, гр. Добринище, с. Гостун, с. Обидим, с. Кремен, с. Осеново, с. Филипово в община Банско.

Регистрите са на разположение на заинтересованите лица в Общинска служба по земеделие - Банско.

Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август 2018 г. при промяна в декларациите/ заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтерисуваните лица.

          

САШКА ПЕТРОВА

Началник на Общинска служба по земеделие Банско

01.08.2018 г.


Admistrative Services

cao final 1

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here: