СЪОБЩЕНИЕ

  • PDF

protokol-komisija-chl-37i Page 1

protokol-komisija-chl-37i Page 2

protokol-komisija-chl-37i Page 3

protokol-komisija-chl-37i Page 4

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

 

ЗЕМЛИЩЕ НА гр.БАНСКО

№ по ред

№ на имот

Площ в

дка

Местност

Начин на трайно

ползване

Категория

земя

1    

Животновъден обект

№ 2770-2113

Благовест Лазаров

   
2

39.30

0,917

Черешата

пасище

3

57.87

20,598

Бареви блата

пасище

4

43.50

1,803

Сатевица

пасище

VІІІ

5

50.45

12,904

Бареви блата

пасище

VІІІ

6

52.12

0,455

Сатевица

пасище

VІІІ

7    

Животновъден обект

№ 2770-2024

Дафинка

Кехайова

   
8

8.172

1,037

Долен орман

ливада

VІІІ

9

8.277

1,252

Свинарско блато

ливада

10

8.792

1,972

Леската

ливада

11    

Животновъден обект

№ 2770-1091

Иван Слаев

   
12

10.368

1,590

Барчовица

ливада

13

54.23

8,748

Бареви блата

пасище

14

57.44

25,018

Бареви блата

пасище

15

57.94

7,258

Бареви блата

пасище

16    

Животновъден обект

№2770-2110

Николай Лазаров

   
17

2.492

1,287

Каменен мост

пасище

18

72.35

53,727

Свети Илия

пасище

VІІІ

19

120.8

0,502

Карагаче

пасище

VІІІ

20

121.5

0,481

Карагаче

пасище

ІХ

 

ЗЕМЛИЩЕ НА гр.ДОБРИНИЩЕ

№ по ред

№ на имот

Площ в

дка

Местност

Начин на трайно ползване

Категория

земя

1    

Животновъден обект

№ 2770-0588

„БоРо Ик” ЕООД

   
2

103.33

1,334

Краище

пасище

VІІ

3

124.65

29,625

Конски гроб

пасище

Х

4

125.4

26,606

Каменаре

пасище

Х

5

188.20

0,875

Лошин

ливада

Х

6

191.53

0,814

Лошин

ливада

7

195.25

6,765

Малки Лощин

пасище

8    

Животновъден обект

№ 2770-2113

Благовест Лазаров

   
9

116.169

1,500

Овинето

пасище

VІІ

10

116.170

1,500

Овинето

пасище

VІІ

11

116.190

3,198

Овинето

пасище

VІІ


Admistrative Services

cao final 1

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here: