СЪОБЩЕНИЕ

suobshtenie-za-r-gradinishka page 1

suobshtenie-za-r-gradinishka page 2