Log in

LATEST NEWS

СЪБОР „ИЛИНДЕН“ НА ХИЖА БЪНДЕРИЦА

118 години ни делят от едно знаменателно събитие в историята на българския народ.

kulturen i sporten kalendar bansko ljato 2021 double

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

на вниманието на собственици и ползватели на животновъдни обекти, регистрирани в интегрираната информационна система на БАБХ

На основание чл.37и, ал.5 от закона за собствеността и ползането на земеделските земи, собствениците и ползвателите на животновъдни обекти от община банско могат да подават заявление за участие в разпределението  на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд.

Заявленията по образец  се подават на фронт–офиса на Oбщинска администрация в срок от 01.03.2020г. до 10.03.2020г.