Конкурси, търгове и обяви

1 Заповед №РД-07-107/03.08.2020 г.
2 Съобщение за изменение
3 ОБЯВА
4 ОБЯВА
5 Проект за оразмеряване, изграждане, и експлоатация на санитарно-охранителна зона
6 Конкурс за длъжността Директор на „Музеен комплекс – Банско"
7 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
8 Търг за обект № ОГТ-2001
9 Търг за обект № ОГТ-2002
10 Допълнителен годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, стопанисвани от ТП "ДГС МЕСТА" за 2020г.
11 Обява търг Бареви блата
12 Обява търг 21498.172.3
13 Обява търг 21498.130.40
14 ОБЯВА
15 Искане за преценка за ОВОС
16 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
17 Обявление № 19 от 09.06.2020 год.
18 О Б Я В Л Е Н И Е № 27/ 27.04.2020год.
19 Обява търг 21498.161.15
20 Обява търг ниви над 10 дка, 2019г. самозалесили се с .Обидим
21 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ
22 О Б Я В Л Е Н И Е № 20/10.06.2020год.
23 Уведомление за публична продан
24 Уведомление за публична продан
25 Уведомление за публична продан
26 Уведомление за публична продан
27 Уведомление за публична продан
28 О Б Я В Л Е Н И Е № 18/29.05.2020год.
29 О Б Я В Л Е Н И Е № 17/29.05.2020год.
30 О Б Я В Л Е Н И Е № 16/29.05.2020год.

Admistrative Services

cao final 1

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here: