Управленска програма на кмета на община Банско за мандат 2019 - 2023 г.

Управленска програма на кмета на община Банско за мандат 2019 - 2023 г.

Настоящата програма за управление на Община Банско очертава основните цели, приоритети и дейности, които ще се изпълняват от общинското ръководство и администрацията в периода 2019 - 2023 година.

Програмата отчита реалните природо - географски, демографски, социално - икономически, културно - исторически, комуникационни и други обективни дадености, възможности и потребности на общината. Отчетен е и потенциала за нейното развитие в посока на обозначаването на общината като един от европейските туристически курорти.

 

 

Admistrative Services

cao final 1

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here: