Преди и сега

Display # 
76 Ремонт на калдъръмената настилка в Старинния квартал на Банско
77 Ремонт на калдъръмената настилка в Старинния квартал на Банско
78 Ремонт на калдъръмената настилка в Старинния квартал на Банско
79 Ремонт на калдъръмената настилка в Старинния квартал на Банско
80 Ремонт на калдъръмената настилка в Старинния квартал на Банско
81 Ремонт на калдъръмената настилка в Старинния квартал на Банско
82 Ремонт на калдъръмената настилка в Старинния квартал на Банско
83 Ремонт на калдъръмената настилка в Старинния квартал на Банско
84 Проектиране и изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда - бл. 1 в гр. Банско, ул. Драма № 1, УПИ XVII - 2553, ПИ 02676.501.2553.1 по Националната програма за енергийна ефективност
85 Проектиране и изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда - бл. 1 в гр. Банско, ул. Драма № 1, УПИ XVII - 2553, ПИ 02676.501.2553.1 по Националната програма за енергийна ефективност
86 Проектиране и изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда - бл. 1 в гр. Банско, ул. Драма № 1, УПИ XVII - 2553, ПИ 02676.501.2553.1 по Националната програма за енергийна ефективност
87 Проектиране и изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда - бл. 1 в гр. Банско, ул. Драма № 1, УПИ XVII - 2553, ПИ 02676.501.2553.1 по Националната програма за енергийна ефективност
88 Проектиране и изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда - бл. 1 в гр. Банско, ул. Драма № 1, УПИ XVII - 2553, ПИ 02676.501.2553.1 по Националната програма за енергийна ефективност
89 Проектиране и изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда - бл. 1 в гр. Банско, ул. Драма № 1, УПИ XVII - 2553, ПИ 02676.501.2553.1 по Националната програма за енергийна ефективност
90 Проектиране и изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда - бл. 1 в гр. Банско, ул. Драма № 1, УПИ XVII - 2553, ПИ 02676.501.2553.1 по Националната програма за енергийна ефективност
91 Ремонт на вътрешно пространство на детска градина в град Добринище
92 Ремонт на вътрешно пространство на детска градина в град Добринище
93 Ремонт на вътрешно пространство на детска градина в град Добринище
94 Ремонт на вътрешно пространство на детска градина в град Добринище
95 Ремонт на вътрешно пространство на детска градина в град Добринище
96 Ремонт на вътрешно пространство на детска градина в град Добринище
97 Ремонт на вътрешно пространство на детска градина в град Добринище
98 Ремонт на вътрешно пространство на детска градина в град Добринище
99 Ремонт на вътрешно пространство на детска градина в град Добринище
100 Ремонт на вътрешно пространство на детска градина в град Добринище

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here: