Освежаване и озеленяване пл. „Никола Вапцаров”

 Преди

 Сега

ploshtad