ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА БАНСКО ИВАН КАДЕВ ЗА АБОНАМЕНТА ЗА ПАРКИРАНЕ

parkirane