ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА БАНСКО ЗА НАЕМИТЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ

naem

naem-2