Log in
Vinaora Nivo Slider 3.x

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАШИТЕ ДЕЦА

ЛАВИНА ОТ МЕДАЛИ ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ ПРИРОДОЛЮБИТЕЛИ В БАНСКО

24 деца с 24 медала е резултатът от участието на трета възрастова група "Слънчице" на...

Информация за данъчно задължените лица към Община Банско

Новата данъчна кампания за 2020 година започна от 07 януари 2020 г., като напомняме, че при заплащането на задълженията в пълен размер до 30 април, лицата ползват отстъпка от 5 % от общия им размер.

Във връзка със Закона за местните данъци и такси и Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско, Общинска администрация Банско, отдел „Приходи”, напомня на данъчно задължените лица крайните срокове за подаване на годишни декларации:

-           30 януари е крайният срок за подаване на декларация по образец от лицата, които подлежат на облагане с туристически данъкпо чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ;

-           31 януари е крайният срок за подаване на годишните данъчни декларации за облагане с патентен данък съгласно чл. 61н от ЗМДТ.

Срокове за плащане на местни данъци и такси!

Данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци, данък върху превозните средства се плащат на две равни вноски, както следва :

Първа вноска - до 30 юни

Втора вноска - от 1 юли до 31 октомври на годината, за която е дължим.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

  1. за първото тримесечие - до 31 януари;
  2. за второто тримесечие - до 30 април;
  3. за третото тримесечие - до 31 юли;
  4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.

Може да проверите данъчните си задължения на интернет страницата на общината:

www.bansko.bg /Местни данъци и такси/Проверка на данъчни задължения.

Може да заплатите данъчните си задължения по следните начини:

На каса на отдел „Приходи” в сградата на Общинска администрация – Банско (в брой или чрез ПОС-терминал с банкова карта издадена от банка оперираща на територията на страната) от 7,30–18,00 ч.;

 

По банков път на следната банкова сметка:

Банка :ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

IBAN : BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC код: FINVBGSF

Задължителен код според вида на плащане:

44 21 00 – Данък върху недвижимите имоти;

44 24 00 – Такса за битови отпадъци;

44 23 00 - Данък върху превозните средства (МПС);

44 28 00 - Туристически данък;

44 14 00 – Окончателен годишен патентен данък.

Чрез Виртуален ПОС-терминал: www.bansko.bg /Местни данъци и такси/Проверка на данъчни задължения/Oнлайн плащане;

Чрез системата Изипей.

Повече информация можете да получите на телефон: 0749/886 39

 

vajno-3