Log in

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

С тържествен водосвет в Банско бе открита за движение новоизградената улица покрай река Глазне, която ще се нарича „Гранит”.

БАНСКО ИМА НОВА УЛИЦА

С тържествен водосвет в Банско бе открита...

СЛЪНЧЕВ И ПРАЗНИЧЕН 15 СЕПТЕМВРИ В ОБЩИНА БАНСКО

СЛЪНЧЕВ И ПРАЗНИЧЕН 15 СЕПТЕМВРИ В…

В училищата в община Банско днес прозвуча...

Спортен клуб на ветераните в подкрепа на детския футбол

Спортен клуб на ветераните в подкрепа…

Истински празник за децата от община Банско...

За поредна година Добринище събра гросмайстори от цялата страна и чужбина.

Четвърти Шах фест Добринище приключи с…

За поредна година Добринище събра гросмайстори от...

Държавно първенство по ски бягане под егидата на БФСки

Бегачите от ски клуб ”Банско” с…

Днес на Юндола се проведе Държавното първенство...

Четвърти шахматен турнир ,,Шах фест Добринище 2021

Четвърти шахматен турнир ,,Шах фест Добринище…

В събота в град Добринище шахмайстори от...

БАНСКО РЕЦИКЛИРА!  ВСИЧКИ ЗАЕДНО В ГРИЖА ЗА ПРИРОДАТА!

БАНСКО РЕЦИКЛИРА!  ВСИЧКИ ЗАЕДНО В ГРИЖА…

На 13 септември в община Банско, стартира...

20 ГОДИНИ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ПЛАНИНАРСКОТО…

Най-мащабният филмов фестивал за планинарско, екстремно и...

В Банско се проведе работна среща, на която се обсъдиха неотложните мерки и действия за подготовка на предстоящия зимен сезон

В Банско се проведе работна среща…

Служебният министър на туризма доц. Стела Балтова...

Pirin Ultra

Банско - домакин на петото издание…

На единадесети и дванадесети септември Банско ще...

През първия уикенд на септември туристите в Банско бяха посрещнати с кулинарния празник на открито

Гостите на Банско се радваха на…

През първия уикенд на септември туристите в...

самодейците към читалище „Никола Вапцаров 1894“ подариха на зрителите концерт

Една е Пирин! Едни са банскалии!

В навечерието на един от големите български...

ВАЖНО

Патронажна грижа+ в Община Банско

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+ В ОБЩИНА БАНСКО“

  Във връзка със сключен договор за проект № BG05М9ОP001-6.002-0191-CO1 „Патронажна грижа+ в Община Банско“, финансиран...

СПОРТНИ НОВИНИ

Клуб по биатлон „Банско – 2019“ с призови места на Държавното първенство в Троян

Клуб по биатлон „Банско – 2019“ с призови места на Държавното първенство…

Клуба по биатлон на Банско участва с трима състезали в Държавното първенство по летен биатлон...

НАШИТЕ ДЕЦА

Завърши Детска полицейска школа 2021

Завърши Детска полицейска школа 2021

С връчване на грамоти, подписани лично за всяко дете от началника на РПУ Банско Кирил...

Обявление за отчуждаване на имот

ОБЩИНА БАНСКО

Обявление за отчуждаване на имот

На основание чл.21 и чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с одобрен проект за „ПУП- ПУР (Подробен устройствен план – план за улична регулация) за изменение на ПУП за ул.”Найден Геров” в обхват от о.т.643( кръстовище с ул.”Солун”) до о.т. 947 /(път II-19 ) с Решение № 571 по протокол № 30 от дата 28.11.2017г.на ОбС Банско, влязъл в сила на 13.02.2018г., с оглед задоволяване на важни общински нужди, а именно реализирането на ул.Найден Геров”, Община Банско открива процедура за принудително отчуждаване на следните имоти:

Идентификатор на имота по КК и КР на гр.Банско, одобрени със Заповед

РД-18-81/10.12.2009г.на изп.д на АГКК

Площ на имота

Собственици

Размер на обещетение

ПИ 02676.501.5210

49.00 кв.м.

Елена Георгиева Колчагова – 1/2 ид.ч.от правото на собственост и Райна Георгиева Думанова 1/2 ид.ч. от правото на собственост,съгласно Нотариален акт за дарение на земеделска земя № 129 том V рег. 4681 дело 929 от 21.06.2004г. издаден от Краси Манев Нотариус при Разложки районен съд.

2274лв.(две хиляди двеста седемдесет и четири лева)

ПИ 02676.501.5211

395.00 кв.м.

Методи Димитров Терзиев съгласно, Нотариален акт № 85 том 2   дело 779 от 14.09.1992г., издаден от Краси Манев –Разложки районен съдия.

18331лв.(осемнадесет хиляди триста тридесет и един лева)

ПИ 02676.501.5212

66.00 кв.м.

Методи Димитров Терзиев съгласно, Нотариален акт № 85 том 2   дело 779 от 14.09.1992г., издаден от Краси Манев –Разложки районен съдия.

3 063лв. (три хиляди шестдесет и три лева)

ПИ 02676.501.5215

31.00 кв.м.

Н-ци Лазар Иванов Гурев, съгласно Решение на ПК по чл.14, ал.1 т.1 от ЗСПЗЗ ( чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възтановяване правото на собственост в стари реални граници № 228 от 04.01.2007г., издаден от ОСЗГ гр.Банско.

1439лв. (хиляда четиристотин тридесет и девет лева)

ПИ 02676.501.5216

57.00 кв.м.

Мария Иванова Думбанова – 1/6 ид.ч. от правото на собственост, Иван Георгиев Колчагов- 1/3 ид.ч. от правото на собственост, Янка Иванова Пицина - 1/6 ид.ч. от правото на собственост и Николай Костадинов Загорчин- 1/3 ид.ч. от правото на собственост, съгласно Нотариален акт за дарение на земеделска земя № 76 том III рег. 3266 дело 476 от 13.08.2001г. издаден от Краси Манев Нотариус при Разложки районен съд.

2 645лв. (две хиляди шестстотин четиридесет и пет лева)

ПИ 02676.501.5217

317.00 кв.м.

Янка Иванова Пицина - 1/6 ид.ч. от правото на собственост , Мария Иванова Думбанова – 1/6 ид.ч. от правото на собственост, Иван Георгиев Колчагов- 1/3 ид.ч. от правото на собственост и Николай Костадинов Загорчин- 1/3 ид.ч. от правото на собственост, съгласно Нотариален акт № 27 том 11 рег. 3398 дело 1301 от 22.08.2017г. издаден от Служба по вписванията гр.Разлог.

14 711лв. (четиринадесет хиляди седемстотин и единадесет лева)

ПИ 02676.501.5218

274.00 кв.м.

Янка Иванова Пицина - 1/6 ид.ч. от правото на собственост , Мария Иванова Думбанова – 1/6 ид.ч. от правото на собственост, Иван Георгиев Колчагов- 1/3 ид.ч. от правото на собственост и Николай Костадинов Загорчин- 1/3 ид.ч. от правото на собственост, съгласно Нотариален акт № 27 том 11 рег. 3398 дело 1301 от 22.08.2017г. издаден от Служба по вписванията гр.Разлог.

12715 лв. (дванадесет хиляди седемстотин и петнадесет лева)

ПИ 02676.501.5219

160.00 кв.м.

Н-ци на Самуил Тодоров Балев, съгласно Решение на ПК по чл.14, ал.1 т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възтановяване правото на собственост в стари реални граници № 1856 от 19.10.2007г., издаден от ОСЗГ гр.Банско.

7425лв.(седем хиляди четиристотин двадесет и пет лева)

ПИ 02676.501.5220

653.00 кв.м.

Н-ци на Самуил Тодоров Балев, съгласно Решение на ПК по чл.14, ал.1 т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възтановяване правото на собственост в стари реални граници № 1856 от 19.10.2007г., издаден от ОСЗГ гр.Банско.

30303 лв. (тридесет хиляди триста и три лева)

ПИ 02676.501.5221

210.00 кв.м.

Н-ци на Самуил Тодоров Балев, съгласно Решение на ПК по чл.14, ал.1 т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възтановяване правото на собственост в стари реални граници № 1856 от 19.10.2007г., издаден от ОСЗГ гр.Банско.

9 745 лв. (девет хиляди седемстотин четиридесет и пет лева)

ПИ 02676.501.5222

135.00 кв.м.

Н-ци на Самуил Тодоров Балев, съгласно Решение на ПК по чл.14, ал.1 т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възтановяване правото на собственост в стари реални граници № 1856 от 19.10.2007г., издаден от ОСЗГ гр.Банско.

6265лв.(шест хиляди двеста шестдесет и пет лева)

ПИ 02676.501.5224

139.00 кв.м.

Никола Тодоров Златев, съгласно Решение на ПК по чл.14, ал.1 т.1 от ЗСПЗЗ ( чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възтановяване правото на собственост в стари реални граници № 2205 от 13.08.2012г. издаден от ОСЗ гр.Банско и Мария Георгиева Златева, съгласно Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 81 том VIII рег. 5821 дело 1445 от 23.10.2006г., издаден от Краси Манев нотариус при Разложки районен съд.

6451лв. (шест хиляди четиристотин петдесет и един лева)

ПИ 02676.501.5231

107.00 кв.м

Георги Димитров Слаев, съгласно Решение на ПК по чл.14, ал.1 т.1 от ЗСПЗЗ ( чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възтановяване правото на собственост в стари реални граници № 251 от 12.05.2006г. издаден от ОСЗГ гр.Банско.

4 966 лв. (четири хиляди деветстотин шестдесет и шест лева)

ПИ 02676.501.5234

136.00 кв.м.

Димитър Костадинов Баряков, съгласно Решение на ПК по чл.14, ал.1 т.1 от ЗСПЗЗ ( чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възтановяване правото на собственост в стари реални граници № 960 от 24.09.2007г. издаден от ОСЗГ гр.Банско.

6311лв. (шест хиляди триста и единадесет лева)

ПИ 02676.501.5238

249.00 кв.м.

Н-ци на Васил Иванов Гурев, съгласно Решение на ПК по чл.14, ал.1 т.1 от ЗСПЗЗ ( чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възтановяване правото на собственост в стари реални граници № 860 от 25.11.2005г. издаден от ПК гр.Банско

11 555лв.(единадесет хиляди петстотин петдесет и пет лева)

ПИ 02676.501.5239

34.00кв.м.

Н-ци на Васил Иванов Гурев, съгласно Решение на ПК по чл.14, ал.1 т.1 от ЗСПЗЗ ( чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възтановяване правото на собственост в стари реални граници № 860 от 25.11.2005г. издаден от ПК гр.Банско.

1578 лв.(хиляда петстотин седемдесет и осем лева)

ПИ 02676.501.5240

353.00 кв.м.

Асен Георгиев Хаджиласков – 1/2 ид.ч.от правото на собственост и Костадин Димитров Сугарев 1/2 ид.ч. от правото на собственост, съгласно Нотариален акт № 5 том 21 рег. 4704 дело 4344 от 13.07.2007г. издаден от Служба по вписванията Разлог.

16381лв.(шестнадесет хиляди триста осемдесет и един лева)

ПИ 02676.501.5241

331.00 кв.м.

Асен Георгиев Хаджиласков – 1/2 ид.ч.от правото на собственост и Костадин Димитров Сугарев 1/2 ид.ч. от правото на собственост, съгласно Нотариален акт № 5 том 21 рег. 4704 дело 4344 от 13.07.2007г. издаден от Служба по вписванията Разлог.

15 360лв.(петнадесет хиляди триста и шестдесет лева)

ПИ 02676.501.5242

122.00 кв.м.

Имотът е собственост на Иван Димитров Клечеров, съгласно Решение на ПК по чл.14, ал.1 т.1 от ЗСПЗЗ ( чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възтановяване правото на собственост в стари реални граници № 1645е от 01.10.2004г. издаден от ОС”ЗГ

5662лв. (пет хиляди шестстотин шестдесет и два лева)

ПИ 02676.501.5243

358.00 кв.м.

Имотът е собственост на Иван Димитров Клечеров, съгласно Решение на ПК по чл.14, ал.1 т.1 от ЗСПЗЗ ( чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възтановяване правото на собственост в стари реални граници № 1645е от 01.10.2004г. издаден от ОС”ЗГ

16613лв.(шестнадесет хиляди шестстотин и тринадесет лева)

ПИ 02676.501.6373

337.00 кв.м.

Н-ци на Лазар Иванов Гурев, съгласно Решение на ПК по чл.14, ал.1 т.1 от ЗСПЗЗ ( чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възтановяване правото на собственост в стари реални граници № 6 том 33 рег.7733 от 13.11.2007г.издаден от службата по вписвания гр.Разлог.

15639лв. (петнадесет хиляди шестстотин тридесет и девет лева)

Настоящето обявление е валидно за срок от 1 месец от датата на публикуването му. В срока на обявлението собствениците на посочените имоти, следва да представят легитимни документи за собственост в отдел “Общинска собственост, земеделие и гори” в противен случай сумата за обещетения ще бъде преведена по сметка на общината, съгласно чл.29 ал.2 от ЗОС.