Log in

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

СЪБОР „ИЛИНДЕН“ НА ХИЖА БЪНДЕРИЦА

118 години ни делят от едно знаменателно...

ТРАДИЦИОННА БЪЛГАРСКА И ЕКЗОТИЧНА КРАСОТА ЗАЛЯХА…

Банско потъна в традиционна българска и в...

СЪБОР НА ХАРАМИ БУНАР

Както всяка година в навечерието на годишнината...

118 години ни делят от паметните дни на Илинденската епопея.

Събор „Илинден”

СЪБОР „ИЛИНДЕН” /1 август 2021 г., хижа Бъндерица/ Едва...

Овладени са два пожара на територията на община Банско

ОВЛАДЕНИ СА ДВА ПОЖАРА НА ТЕРИТОРИЯТА…

Летните горещини в съчетание с гръмотевичните бури...

ТРАДИЦИИ В БЪДЕЩЕТО И БЪДЕЩЕ ЗА…

От 30 юли до 5 август Банско...

Покана за подаване на оферта…

На вниманието на: Всички строителни фирми и...

Броени дни останаха до края на XIX-та изложба на художника Чавдар Тепешанов, подредена в Дома на изкуствата в Музеен комплекс Банско.

ХУДОЖНИКЪТ НА БАНСКО

Броени дни останаха до края на XIX-та...

АПЕЛ

Уважаеми жители  и гости на община Банско, Във...

Лято в Банско

Пъстър, интересен, забавен и познавателен - това...

79 години от разстрела на Никола Вапцаров

79 години от разстрела на Никола…

Да знаеш ти живота как обичам!И колко...

kulturen i sporten kalendar bansko ljato 2021 double

СПОРТНИ НОВИНИ

Шест медала за „Хоук-Банско” на турнир по кик-бокс

На 10 и 11 юли в гр.Разлог се проведе първият международен турнир Terra Complex Kickboxing...

НАШИТЕ ДЕЦА

Завърши Детска полицейска школа 2021

Завърши Детска полицейска школа 2021

С връчване на грамоти, подписани лично за всяко дете от началника на РПУ Банско Кирил...

ОБЯВА

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на поземлен имот, частна общинска собственост, с идентификатор 02676.9.213, землище на гр.Банско, местност „Мехомийски път”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване : нива, с    площ  695 кв.м., категория на земята : 9 (девета),

До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които са земеделски стопани  или ползватели на земеделски земи на територията на община Банско.

Имотът се отдава под наем с предназначение : за земеделски нужди.

Срокът за отдаване под наем е 3 (три) години, считано от датата на подписване на договора за наем.

 Началната тръжна цена за  отдаване под наем на ПИ 02676.9.213 е в размер на 4,19 лв. (четири лева и деветнадесет стотинки) годишно

Стъпката за наддаване  е размер на  0,41  лв (четиридесет и една стотинки).

Депозитната вноска за участие в търга е в размер 200лв.(дведесет лева).

Търгът ще се проведе на 30.11.2020г. от 17.00 часа в административната сграда на Община  Банско, в  гр.Банско, пл.”Никола Вапцаров” № 1.

При непровеждане на търга на 30.11.2020г. ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на  03.12.2020 г.  от 17.00 часа, като срокът за закупуване на тръжните документи и внасяне на депозит в този случай се удължава до края на последния работен ден, предшестващ деня на търга, а заявления се подават до 12 часа в деня на търга.

Срокът за закупуване на тръжна документация е най-късно до 16.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга, а заявленията се подават до 12.00 часа в деня на търга. Цената на 1 бр. конкурсна документация е 60,00 лв. с ДДС.

За допълнителна информация, относно условията за участие в търга  – Общинска администрация  – Банско, отдел “Общинска собственост, земеделие и гори ”, тел.0749/88651 .

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ