Log in

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАГРАДИ НА 20-ТИЯ МЕЖДУНАРОДЕН БАНСКО ФИЛМ…

Завърши юбилейното издание на Банско филм фест...

Международен фестивал на планинарското кино „Банско филм фест”

Международен фестивал на планинарското кино „Банско…

Изключително интересни фестивални дни предлага XX- то...

ПРЪСКАНЕ СРЕЩУ БЪЛХИ И КЪРЛЕЖИ

ПРЪСКАНЕ СРЕЩУ БЪЛХИ И КЪРЛЕЖИ

Уважаеми жители и гости на град Банско, на...

На празничния 22 септември бе дадено началото на ХХ Международен фестивал на планинарското и приключенското кино.

ХХ-ти ЮБИЛЕЕН МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ПЛАНИНАРСКОТО…

На празничния 22 септември бе дадено началото...

С водосвет в Банско бе открита Къща на занаятите, където ще се изпълнява програма на Организацията на надомните работници в Източна Европа и Централна Азия.

В БАНСКО БЕ ОТКРИТА КЪЩА НА…

С водосвет в Банско бе открита Къща...

Денят на независимостта на България – 22 септември, беше тържествено отбелязан в Банско.

БАНСКО ПОЧЕТЕ ТЪРЖЕСТВЕНО 22 СЕПТЕМВРИ

Денят на независимостта на България – 22...

БАНСКО РЕЦИКЛИРА! ВСИЧКИ ЗАЕДНО В ГРИЖА ЗА ПРИРОДАТА!

БАНСКО РЕЦИКЛИРА! ВСИЧКИ ЗАЕДНО В ГРИЖА…

В продължение на два месеца в община...

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА

От 16 до 22 септември 2021 г...

ОБЯВА за приемане на заявления за…

Община Банско, в качеството си на доставчик...

С тържествен водосвет в Банско бе открита за движение новоизградената улица покрай река Глазне, която ще се нарича „Гранит”.

БАНСКО ИМА НОВА УЛИЦА

С тържествен водосвет в Банско бе открита...

СЛЪНЧЕВ И ПРАЗНИЧЕН 15 СЕПТЕМВРИ В ОБЩИНА БАНСКО

СЛЪНЧЕВ И ПРАЗНИЧЕН 15 СЕПТЕМВРИ В…

В училищата в община Банско днес прозвуча...

Спортен клуб на ветераните в подкрепа на детския футбол

Спортен клуб на ветераните в подкрепа…

Истински празник за децата от община Банско...

ВАЖНО

Патронажна грижа+ в Община Банско

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+ В ОБЩИНА БАНСКО“

  Във връзка със сключен договор за проект № BG05М9ОP001-6.002-0191-CO1 „Патронажна грижа+ в Община Банско“, финансиран...

СПОРТНИ НОВИНИ

В 7-ми кръг от BG X Enduro Championship Мото дружина Банско взе участие с отбор от десет състезатели.

БАНСКАЛИИ С МЕДАЛИ НА СЪСТЕЗАНИЯТА ХАРД ЕНДУРО КИРКОВО

През уикенда в Кирково се проведоха последните ендуро състезания за годината. В 7-ми кръг от BG...

НАШИТЕ ДЕЦА

Завърши Детска полицейска школа 2021

Завърши Детска полицейска школа 2021

С връчване на грамоти, подписани лично за всяко дете от началника на РПУ Банско Кирил...

ОБЯВЛЕНИЕ № 45/19.10.2020г.

Общинска администрация – Банско ,отдел „ТСУ”, на основание чл. 124а,ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица,че е издадена Заповед №01-20-53/08.10.2020г. на Кмета на Община Банско  за допълване на Заповед № 01-20-45/25.08.2020г. на Кмета на Общ. Банско  за допускане  изработването на проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план –План за регу-лация и застрояване за урегулиране на имот пл. № 185 в новообразуван УПИ ІV-185 и промя-на на регулационните линии между УПИ ІІ-184 и УПИ ІІІ,кв.5 по плана на с. Филипово,общ. Банско,без да се променя отреждането на имота и с максимално допустими показатели на застрояване Плътност на застрояване-до 50%,Кинт-до 1,2,Озеленяване-мин 40% и Кота корниз до 10,00м(Зет),като към основанието за издаването се добави и чл.16 от ЗУТ, относим за територии с неприложена първа регулация по предходен устройствен план.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”