Log in

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

 Серия млади таланти ще покорят дневната…

Най-продължителният джаз фестивал у нас – Банско...

БИЗНЕС ФОРУМ „ЗАНАЯТИТЕ – ПОТЕНЦИАЛ ЗА…

В рамките на Международната седмица на ръчното...

СЪБОР „ИЛИНДЕН“ НА ХИЖА БЪНДЕРИЦА

118 години ни делят от едно знаменателно...

ТРАДИЦИОННА БЪЛГАРСКА И ЕКЗОТИЧНА КРАСОТА ЗАЛЯХА…

Банско потъна в традиционна българска и в...

СЪБОР НА ХАРАМИ БУНАР

Както всяка година в навечерието на годишнината...

118 години ни делят от паметните дни на Илинденската епопея.

Събор „Илинден”

СЪБОР „ИЛИНДЕН” /1 август 2021 г., хижа Бъндерица/ Едва...

Овладени са два пожара на територията на община Банско

ОВЛАДЕНИ СА ДВА ПОЖАРА НА ТЕРИТОРИЯТА…

Летните горещини в съчетание с гръмотевичните бури...

ТРАДИЦИИ В БЪДЕЩЕТО И БЪДЕЩЕ ЗА…

От 30 юли до 5 август Банско...

Покана за подаване на оферта…

На вниманието на: Всички строителни фирми и...

Броени дни останаха до края на XIX-та изложба на художника Чавдар Тепешанов, подредена в Дома на изкуствата в Музеен комплекс Банско.

ХУДОЖНИКЪТ НА БАНСКО

Броени дни останаха до края на XIX-та...

АПЕЛ

Уважаеми жители  и гости на община Банско, Във...

kulturen i sporten kalendar bansko ljato 2021 double

СПОРТНИ НОВИНИ

Шест медала за „Хоук-Банско” на турнир по кик-бокс

На 10 и 11 юли в гр.Разлог се проведе първият международен турнир Terra Complex Kickboxing...

НАШИТЕ ДЕЦА

Завърши Детска полицейска школа 2021

Завърши Детска полицейска школа 2021

С връчване на грамоти, подписани лично за всяко дете от началника на РПУ Банско Кирил...

ЗАПОВЕД

З А П О В Е Д

№ 03- 21-43

Гр. Банско, 07.04.2021год.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, с цел подобряване на реда в полските райони и опазване на селскостопанската продукция,

З А Б Р А Н Я В А М:

1. Целогодишно пашуването на селскостопански стада и животни в площи с есенни култури и с трайни насаждения.

2. Целогодишно пашуването на селскостопански стада и животни в площи с люцерна.

3. Пашуването на селскостопански стада и животни в площи засети с пролетни култури в периода от засяването им до 30.11.2021г.

4. Пашуването на селскостопански стада и животни в сенокосните площи /ливади/ в полските райони на населените места на община Банско, както следва:
• За землищата на с.Обидим, с.Филипово, с.Осеново и с.Места от 12.04.2021год. до 01.10.2021г. ;
• За землището на с.Кремен – 18.04.2021г. до 01.10.2021г.
• За землището на гр Добринище - от 15.04.2021 г. до 01.10.2021год. ;
• За землището на гр.Банско и землището на с.Гостун - от 01.05.2021 год. до 01.10.2021г.

5. Пашуването на територията на всички землища на община Банско на селскостопански стада и животни, собственост на земеделски стопани, живущиизвън населените места на община Банско, с цел оптимизиране на условията за пашуване и ограничаване разпространението на заразни болести

6. Придружаването на селскостопанските стада и животни с повече от 2/два/ броя кучета.

7. Кучета, придружаващи стадото да са без дървени спъвачки, на които задължително дължината да е 30 см., поставени на нивото на лакетната им става

8. Собствениците на стада да възлагат пашуването на селскостопански стада и животни на малолетни и непълнолетни пастири под 18 годишна възраст.

9. Свободното пускане, без пастир или инсталиран електропастир, на всякакъв вид добитък в полските райони и в урбанизираните територии .

При неспазване на горецитираните забрани собствениците на стада ще бъдат санкционирани съгласно разпоредбите на Закона за опазване на селскостопанското имущество и Закона за административните нарушения и наказания

Препис от настоящата заповед да се връчи на кметовете на кметства, кметските наместници, отдел „ОРС” и собствениците на стада за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Стойчо Баненски- зам.-кмет на община Банско.

 

ИВАН КАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО