Log in

cao final 1

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

СПОРТЪТ НИ ОБЕДИНЯВА

СПОРТЪТ НИ ОБЕДИНЯВА

Една спортна инициатива обедини учениците от гимназиалния...

КУЛТУРНИ ВЕЧЕРИ „ТРАДИЦИИ И ИЗКУСТВО“

КУЛТУРНИ ВЕЧЕРИ „ТРАДИЦИИ И ИЗКУСТВО“

За девети пореден път, през лятото в...

ФОЛК ФЕСТ БАНСКО 2023

ФОЛК ФЕСТ БАНСКО 2023

Изживейте вълшебството на българския фолклор! Потопете се...

УСПЕХИ ЗА БАНСКО И В КИКБОКСА

УСПЕХИ ЗА БАНСКО И В КИКБОКСА

През уикенда в София се проведе Държавното...

МЕДАЛИ ЗА КЛУБ „ХОУК-БАНСКО”

МЕДАЛИ ЗА КЛУБ „ХОУК-БАНСКО”

Спортен клуб "Хоук-Банско" спечели ценни медали на...

ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ ЗА ДЕЦА

ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ ЗА ДЕЦА

За пореден път, през уикенда се проведе...

ДЕЛЕГАЦИЯ НА ОБЩИНА БАНСКО БЕШЕ НА…

По покана на посолството на Република България...

2 ЮНИ - ДЕН НА БОТЕВ…

Днес отдаваме почит пред подвига на Христо...

УЧЕНИЧКАТА ОТ СУ”НЕОФИТ РИЛСКИ” АЛЕКСАНДРА ПОЛЕЖАНОВА…

На 1 юни – Международен ден на детето, Държавната...

1 ЮНИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА…

Днешния ден беше наситен с многобройни събития...

НА 2 ЮНИ БАНСКО ЩЕ СЕ…

В Деня на Ботев и на загиналите...

29 ЮНИ – НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

29 ЮНИ – НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА…

Във връзка с Деня на безопасността на...

ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС БЮЛЕТИН

ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС БЮЛЕТИН

Представяме на Вашето внимание новия брой на...

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

На свое заседание, Общински съвет Банско прие...

ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ!

ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ!

Денят на светите братя Кирил и Методий...

НАШИТЕ ДЕЦА

ЗДРАВЕЙ, ЛЯТО!

ЗДРАВЕЙ, ЛЯТО!

Уважаеми съграждани, мили деца, представяме ви лятната програма за децата на Банско.   ПРОГРАМА  НА ЛЕТНИТЕ ЗАНИМАНИЯ ЗА...

Културен и спортен календар БАНСКО ЛЯТО 2023

Абонирай се за нашия Бизнес бюлетин

ЗАПОВЕД

З А П О В Е Д

№ 03- 21-43

Гр. Банско, 07.04.2021год.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, с цел подобряване на реда в полските райони и опазване на селскостопанската продукция,

З А Б Р А Н Я В А М:

1. Целогодишно пашуването на селскостопански стада и животни в площи с есенни култури и с трайни насаждения.

2. Целогодишно пашуването на селскостопански стада и животни в площи с люцерна.

3. Пашуването на селскостопански стада и животни в площи засети с пролетни култури в периода от засяването им до 30.11.2021г.

4. Пашуването на селскостопански стада и животни в сенокосните площи /ливади/ в полските райони на населените места на община Банско, както следва:
• За землищата на с.Обидим, с.Филипово, с.Осеново и с.Места от 12.04.2021год. до 01.10.2021г. ;
• За землището на с.Кремен – 18.04.2021г. до 01.10.2021г.
• За землището на гр Добринище - от 15.04.2021 г. до 01.10.2021год. ;
• За землището на гр.Банско и землището на с.Гостун - от 01.05.2021 год. до 01.10.2021г.

5. Пашуването на територията на всички землища на община Банско на селскостопански стада и животни, собственост на земеделски стопани, живущиизвън населените места на община Банско, с цел оптимизиране на условията за пашуване и ограничаване разпространението на заразни болести

6. Придружаването на селскостопанските стада и животни с повече от 2/два/ броя кучета.

7. Кучета, придружаващи стадото да са без дървени спъвачки, на които задължително дължината да е 30 см., поставени на нивото на лакетната им става

8. Собствениците на стада да възлагат пашуването на селскостопански стада и животни на малолетни и непълнолетни пастири под 18 годишна възраст.

9. Свободното пускане, без пастир или инсталиран електропастир, на всякакъв вид добитък в полските райони и в урбанизираните територии .

При неспазване на горецитираните забрани собствениците на стада ще бъдат санкционирани съгласно разпоредбите на Закона за опазване на селскостопанското имущество и Закона за административните нарушения и наказания

Препис от настоящата заповед да се връчи на кметовете на кметства, кметските наместници, отдел „ОРС” и собствениците на стада за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Стойчо Баненски- зам.-кмет на община Банско.

 

ИВАН КАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО