Log in

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

АНКЕТА за представители на местния бизнес, НПО и заинтересовани страни

АНКЕТА за представители на местния бизнес…

АНКЕТА за представители на местния бизнес, НПО...

АНКЕТА за гражданите

АНКЕТА за гражданите

АНКЕТА за гражданите  План за интегрирано развитие...

Отбелязвянето на Международния ден на хората с увреждания бе само формалният повод за един искрен и трогателен жест на третокласници от СУ”Неофит Рилски”.

Един искрен и трогателен жест

Отбелязвянето на Международния ден на хората с...

Кампанията за разделно събиране на стъкло „Банско рециклира” завърши с много добър резултат.

УСПЕШЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ПОРЕДИЦАТА КАМПАНИИ „БАНСКО…

Кампанията за разделно събиране на стъкло „Банско...

Младата учителка от Начално училище „Свети Паисий Хилендарски” гр.Банско Светлана Глушкова спечели наградата „Любим учител” в деветото издание на едноименния конкурс, организиран всяка година от регионалния ежедневник в.”Струма”.

СВЕТЛАНА ГЛУШКОВА ОТ НУ”СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ГР.БАНСКО…

Младата учителка от Начално училище „Свети Паисий...

Община Банско взе участие на информационен деск, организиран от Министерство на туризма, в най-голямото международно изложение за туризъм в Атина - 8-th Athens International Tourism & Culture Expo 2021, което сe проведе от 25 до 27 ноевмри.

ОБЩИНА БАНСКО ВЗЕ УЧАСТИЕ В ОСМОТО…

Община Банско взе участие на информационен деск...

Алпийската скиорка Стела Янчовичина от Ски клуб

УСПЕХ ЗА СТЕЛА ЯНЧОВИЧИНА ОТ СКИ…

Алпийската скиорка Стела Янчовичина от Ски клуб...

Кметът Иван Кадев получи наградата на Община Банско като най-добрата целогодишна дестинация през 2021 г. – едно заслужено признание, постигнато в резултат на общите усилия на общинските власти и на туристическия бранш в Банско и Добринище.

ОБЩИНА БАНСКО ПОЛУЧИ ПРИЗ ЗА "НАЙ-ДОБРА…

Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация /БХРА/ връчи...

Община Банско проведе работна среща във връзка с подготовката и старта на предстоящия зимен туристически сезон.

БАНСКО И ДОБРИНИЩЕ СЕ ПОДГОТВЯТ ЗА…

Община Банско проведе работна среща във връзка...

Годишни награди в туризма 2021

В ход е електронното гласуване за Годишни...

НАБОР НА КАНДИДАТИ ЗА КАДРОВА ВОЕННА…

О Б Я В А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА...

Костадин Глушков от Банско се нуждае от незабавната помощ, за да живее. За броени дни трябва да бъдат събрани 20 хиляди евро за животоспасяваща повторна трансплантация на бъбрек в болница „Флорънс Найтингейл“ в Истанбул, Турция.

ДА ПОМОГНЕМ!

Костадин Глушков от Банско се нуждае от...

СПОРТНИ НОВИНИ

ТРЕТО МЯСТО ЗА НИКИ КАЛИСТРИН В КРАЙНОТО КЛАСИРАНЕ НА СВЕТОВНАТА КУПА

ТРЕТО МЯСТО ЗА НИКИ КАЛИСТРИН В КРАЙНОТО КЛАСИРАНЕ НА СВЕТОВНАТА КУПА

На 29 октомври в градчето Лимоне Сул Гарда, на езерото Гарда в Италия, се проведе...

НАШИТЕ ДЕЦА

Завърши Детска полицейска школа 2021

Завърши Детска полицейска школа 2021

С връчване на грамоти, подписани лично за всяко дете от началника на РПУ Банско Кирил...

Прием на документи от кандидат асистенти по проект "Независим живот в община Банско"

glava-nezavisim-jivot

Във връзка със сключен договор за проект № BG05M9OP001-2.002-0251-C01 "Независим живот в община Банско", финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” в рамките на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002 „Независим живот", Община Банско уведомява заинтересованите страни, че стартира повторен прием на заявления за лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници.

Образците на заявленията са достъпни като прикачени файлове към настоящата обява

Кандидатстване: Срок постоянен

1.    За  лични  асистенти,  социални  асистенти  и  домашни  помощници  по  проекта  могат  да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:
1.1.    безработни лица;
1.2.    трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
1.3.    неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Всички кандидати за лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници ще бъдат уведомени за:
•    явяване на интервю;
•    сключване на трудов договор;
•    участие в обучение;
•    участие в среща/и  с одобрени  потребители за избора им на  лични  асистенти, социални асистенти и домашни помощници;

Лицата, които желаят да кандидатстват за лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници заявление по образец и изискуемите документи – лично, по настоящ адрес в община Банско - Бенефициент по проекта.

Кандидатите имат право да впишат в заявлението си и предпочитания от тях потребител на социалната услуга.

2.    При кандидатстването се прилагат следните документи:
2.1.    Документ за самоличност (копие)
2.2.    Автобиография (по образец)
2.3.    Служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда (ако кандидатът е безработен)
2.4.    Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи)
2.5.    Служебна бележка от образователната институция (ако кандидатът учи – редовно обучение)
2.6.    Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст)
 

2.7.    Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация - свободен текст, с описание на завършен обучителен курс)
2.8.    Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - ако не се подава лично. Декларация по образец за съгласие за обработване на лични данни
2.9.    Декларация по образец за съгласие за обработване на лични данни

Кандидати, които притежават знания и практически умения за предоставяне на услугата
„Личен асистент”; „Домашен помощник”; „Домашен санитар” и т.н. (преминали обучителни курсове и извършвали социалната услуга по други проекти и програми), не се ползват с предимство. Те кандидатстват на общо основание, като одобрените по настоящия проект ще бъдат включени в поддържащо обучение.

Образци на документите могат да се получат всеки работен ден от 8.00-17.00 часа в стая
№303 на Община Банско,  както  и да бъдат изтеглени от  официалния  сайт на община Банско  www.bansko.bg.

За резултатите на класираните кандидати ще бъдат информирани писмено.

Повече информация можете да получите всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в стая
№ 303 в Община Банско, гр. Банско, пл. Никола Вапцаров” №1 или на тел. 0749/88642 – технически сътрудник по проекта.

Образците на заявленията може да свалите от ТУК.